MARKACJISKI ODSEK
 
24.11.2010 - Delo markacistov v letu 2010

Markacijski odsek Planinskega društva Blagovica je dejaven že vsa leta obstoja društva, v njem je trenutno šest markacistov, ki so zato tudi usposobljeni. Najbolj aktiven je načelnik Miro Podbelšek, ostali pa zaradi drugih obveznosti malo manj.

Letošnje leto smo bili še posebej aktivni in tako skupaj opravili 266 ur pri vzdrževanju na planinskih poteh. Naše društvo vzdržuje Rokovnjaško planinsko pot, Domžalsko pot spominov NOB, Evropsko pešpot E6 in pa povezovalne poti po občini. Veliko dela smo vložili v menjavo enotnih smernih puščic, ki so po novem predpisane s strani Planinske zveze Slovenije, hkrati pa smo zamenjali tudi drogove in sicer na približno eni tretjini naših poti. Ostale nameravamo zamenjati v prihodnjih dveh letih, saj nam finančne zmožnosti prej ne dopuščajo.

Veliko dodatnega dela pa nam je povzročilo deževje, saj nam je proti Golčaju zaradi plazu odneslo del poti, ki smo jo na novo speljali in postavili mostičke. Na poti iz Krašnje proti Limbarski gori pa je narasla reka Radomlja že drugič odnesla lesen mostiček in smo zaradi varnosti pot speljali preko večjega betonskega mostu. Potrebno je bilo nakopati pot, izdelati stopnice, nov del poti markirati ter postaviti puščice. Tako vas obveščamo, da je pot na Limbarsko goro iz Krašnje urejena in varna, kar so vsakdanji pohodniki že opazili. Potrebna je bila tudi obnova bivaka na Špilku, najvišjega vrha občine, saj je nanj padla veja in preluknjala streho.
Naj omenim, da se je načelnik naših markacistov g. Miro Podbelšek udeležil tudi delovne akcije na planinski poti iz Kamnika proti Veliki planini, saj je letos tam potekalo svetovno prvenstvo v gorskih tekih.

Vse občane vabimo na obisk naših hribov, želimo vam varen korak in srečno vrnitev domov, mi pa se bomo še naprej prizadevali za urejene poti in žige na naših poteh.

Kaj delajo markacisti si lahko pogledate v foto galeriji markacistov >>

Zapisala: Aleš Podbelšek

01.01.2007 - Predstavitev markacijskega odseka PD Blagovica

Prvo delo markacistov je naložilo PD Domžale. Treba je bilo vzdrževati Domžalsko pot spominov, katera poteka tudi po naši občini. Ker nismo imeli ustreznega kadra za to delo, smo leta 1995 poslali v šolo v Žalec za markaciste štiri naše člane: Podbelšek Mirota, Podbelšek Aleša, Trdin Markota in Urankar Petra. Vsi so uspešno opravili izpit, ter takoj pristopili k delu. Prvo večje delo so imeli pri nadelavi in markiranju svoje Rokovnjaške planinske poti, saj je bilo treba opraviti veliko delovnih ur.


Markacijski odsek PD Blagovica 1995.

Leta 2001 so se pridružil še trije novi markacisti, ki so opravili izpit v Kamniški Bistrici, Bergant Franc, Kompare Vinko In Ravnikar Andrej. Tako sedaj društvo šteje sedem markacistov, katerih vodja oz. načelnik je Urankar Peter. Vsako leto obnavljajo Rokovnjaško planinsko pot, Domžalsko pot spominov in Evropsko pešpot E6, skupaj preko 60 km poti. Skrbijo tudi za žige in vpisne knjige, ter izdelavo in menjavo smernih tabel.

by: Administrator

 

© 1993-2010 PD Blagovica.