MARKACIJSKI ODSEK

 

Prvo delo markacistov je naložilo PD Domžale. Treba je bilo vzdrževati Domžalsko pot spominov, katera poteka tudi po naši občini. Ker nismo imeli ustreznega kadra za to delo, smo leta 1995 poslali v šolo v Žalec za markaciste štiri naše člane: Podbelšek Mirota, Podbelšek Aleša, Trdin Markota in Urankar Petra. Vsi so uspešno opravili izpit, ter takoj pristopili k delu. Prvo večje delo so imeli pri nadelavi in markiranju svoje Rokovnjaške planinske poti, saj je bilo treba opraviti veliko delovnih ur.

Leta 2001 so se pridružil še trije novi markacisti, ki so opravili izpit v Kamniški Bistrici, Bergant Franc, Kompare Vinko In Ravnikar Andrej. Tako sedaj društvo šteje sedem markacistov, katerih vodja oz. načelnik je Urankar Peter. Vsako leto obnavljajo Rokovnjaško planinsko pot, Domžalsko pot spominov in Evropsko pešpot E6, skupaj preko 60 km poti. Skrbijo tudi za žige in vpisne knjige, ter izdelavo in menjavo smernih tabel.

 

© 1993-2007 PD Blagovica.