ČLANSTVO IN ČLANARINA

 

Upravni odbor PZS je na osnovi 20. člena Statuta PZS in tretje alineje 50. člena Statuta PZS na svoji 17. seji 12. novembra 2009 sprejel sklep o višini priporočene članarine za leto 2010, katero je potrdil tudi upravni odbor PD Blagovica.

Kategorije članstva v letu 2010

Članarina 2010 v eur

A – najbolj aktivni člani z največjimi ugodnostmi

50,00

B – aktivni člani z večino ugodnostmi

20,00

B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov

15,00

S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti

13,00

S+Š d/- 20% družinski popust

10,40

P+O – predšolski in osnovnošolski otroci

5,00

P+O d/-  20%  družinski popust

4,00

OPP (osebe s posebnimi potrebami) 

5,00

POMEMBNO: Člani, ki do 31.1.2010 poravnajo članarino za leto 2010, imajo neprekinjeno zavaroval-no jamstvo, A člani pa zagotovljeno tudi neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik.

Vir: Planinska zveza Slovenije

Članstvo v PD Blagovica po kategorijah za leto 2010:

Članstvo v letu 2010

Članstvo PD Blagovica 2010

A - najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi 2
B - aktivni člani z večino ugodnosti 110
S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov 15
P+O - predšolski in osnovnošolski otroci 32
SKUPAJ 159

 

© 1993-2007 PD Blagovica.